Privathonorarer

Mulighedserklæring/lægeerklæring ved sygdom ………………. 600,00 kr.

Konsultation for patienter udenfor sygesikringen …………. 750,00 kr.

Rejsevejledning, vaccinationvejledning og administration………. 750,00 kr

Kørekortsattest under 65. (inkl moms) ………. ……… 625,00 kr.

Kørekortsattest over 65 (inkl moms) ………. ……….. 750,00 kr.

Gruppe 2 patienter konsultation …………………….….… 600,00 kr. -klinikken modtager ikke nye gruppe 2 patienter

Ansøgning om medicintilskud…………………………… 500,00 kr.

Rejseafbestillings attest………………………………….. 753,75 kr.

Handicapskilt (inkl moms) ……………………………. 625,00 kr

Vacciner : der skal betales gebyr for konsultationen udover vaccinens pris på apotektet, ring angående vaccinespørgsmål

Difteri- tetanus (bestilles hjem fra SSI) ……………. … 350,00 kr.

Vaccinationskonsultation med egen medbragt vaccine……… 300,00 kr

Rejsevaccinationskonsultation (se ovenfor) ………………………………….. 750,00 kr

Forsikringsattester og lign.

Attester for forsikringsselskaber, pensionskasser o.lign. : Afregnes for medgået tid, hvilket er 500,- kr. for første kvarter plus 500,- kr. pr. efterfølgende påbegyndt kvarter excl. moms. Såfremt selskabet ikke sender anmodningen via det elektroniske system, men per papirbrev afregnes der i tillæg til ovenstående 10,- kr. pr. udskrevet side inkl. moms, dog maksimalt 200,- kr. plus et portogebyr.

Udskrift af journal

Du kan som patient, ifølge lov om aktindsigt, udbede dig udskrift fra din journal en enkelt gang uden beregning. Udskriften får du ved at aflevere et helt nyt USB-lagringsmedie, skal være i original indpakning. Kopien vil blive lagt i vores sekretariat til afhentning. Ved senere ønsker om journaludskrift vil der blive pålagt gebyr efter medgået tid.