Privathonorarer

Rettelse: Afbestillingsattest er steget til 703,75 kr

Forsikringsattester og lign.

Attester for forsikringsselskaber, pensionskasser o.lign. : Afregnes
for medgået tid, hvilket er 400,- kr. for første kvarter plus 400,- kr.
pr. efterfølgende påbegyndt kvarter excl. moms. Såfremt selskabet ikke
sender anmodningen via det elektroniske system, men per papirbrev
afregnes der i tillæg til ovenstående 10,- kr. pr. udskrevet side inkl.
moms, dog maksimalt 200,- kr. plus et portogebyr.

Udskrift af journal

Du kan som patient, ifølge lov om aktindsigt, udbede dig udskrift fra din journal en enkelt gang uden beregning. Udskriften får du ved at aflevere et helt nyt USB-lagringsmedie, skal være i original indpakning. Kopien vil blive lagt i vores sekretariat til afhentning. Ved senere ønsker om journaludskrift vil der blive pålagt gebyr efter medgået tid.