Lægerne på Ryttergårdsvej er en tomands lægepraksis.

Vi er to praktiserende læger, som er fælles om patienter, personale og kliniklokaler.

Som patient er du tilmeldt klinikken og ikke den enkelte læge. Du kan naturligvis altid bestille tid hos den læge, du kender bedst; men i akutte tilfælde vil du blive behandlet af den læge, der har tid. Ved akutte tider må der påregnes ventetid.

Vi har en sygeplejerske i klinikken. Sygeplejersken har selv konsultationer og er uddannet til at kontrollere f.eks. sukkersyge, forhøjet blodtryk, rygerlunger, overvægt, børneastma, behandle sår, udrede allergi og vejlede i rygestop.
Det betyder, at patienter, der følges med planlagte kontrolbesøg i klinikken, nogle gange skal ses af sygeplejersken og andre gange af læge, efter et planlagt mønster.

Vi har også en social- og sundhedsassistent ansat. Hun tager telefonen og sidder i receptionen. Derudover har hun også selvstændige konsultationer f.eks. blodprøvetagning.

Vi har også 3 lægestuderende ansat. De har selvstændige konsultationer f.eks. blodprøvetagning. Indimellem tager de også telefonen og passer receptionen.

Derudover har vi en vikar tilknyttet klinikken. Hun er selv praktiserende læge og er i klinikken to gange om ugen.

I klinikken har vi også uddannelseslæger. De er alle færdiguddannede læger, nogle i gang med klinisk basisuddannelse andre i gang med speciallægeuddannelse til almen medicin (praktiserende læge).

Konsultation

Konsultation foregår kun efter aftale.

Der er dagligt lægekonsultationer i tidsrummet 9-12 og 13-16 og onsdage 10.30-12 og 13-17.00. Nogle fredage henviser vi til vagtring fra 12-16.

Konsultationer vedrørende akut opstået sygdom planlægges normalt til tidsrummet 11-12 efter telefonisk aftale. Dog kan man via telefonen i løbet af formiddagen evt. få andre akutte aftaler.

Telefonkonsultation

Telefonkonsultationen er dagligt mellem 08.00 – 09.00. Her sidder lægerne ved telefonen.

Telefonkonsultationstiden bedes anvendt ved akut opstået sygdom samt anmodning om hjemmebesøg. Desuden kan der gives svar på specielle prøver og undersøgelser.

Husk at receptfornyelser og almindelig tidsbestilling foregår via sekretariatet efter klokken 09.00 eller via hjemmesiden.

Tidsbestilling og receptfornyelse

I tidsrummet 09.00-12.00 og 13.10-14.00 modtager sekretariatet tidsbestillinger og receptfornyelser samt oplyser resultatet af rutineprøver og undersøgelser.

Kommunikation via hjemmesiden

Under “Log på selvbetjening” kan du bestille tid, forny recepter, modtage prøvesvar og skrive korte spørgsmål til lægerne. Det er også her, du kan læse beskeder fra lægerne. Klik på menupunktet og vælg om du vil bestille tid, forny recept eller skrive til lægerne. HUSK mailen er ikke til ting, der haster!

Hjælp til oprettelse findes under “Ny patient?” eller fanen “Patieninformation” – ” Brugeroprettelse”. For børn under 15 år uden nemid, skal sekretariatet kontaktes mhp oprettelse.